Site Loader

♦LOGO için Kolay Raporlama
♦Bütçe ve Analiz
♦Web tabalı Dashboardlar
♦Yönetim Karar Destek
♦Balance Scorecard
İşletme Sahipleri ve Yöneticilerin rekabet avantajı ve finansal fayda elde etmek amacıyla, Satış, Satınalma, Finans ve Nakit Akış Yönetimi ile ilgili gerekli stratejik ve taktiksel kararları en iyi şekilde verebilmeleri, tahminleme ve bütçe yapabilmeleri, performansı en iyi şekilde yönetebilmeleri ve optimize edebilmeleri için bilginin kullanılmasıdır.

XLSmart: LOGO GO Plus, Tiger Plus ve Tiger Enterprise için hızlı, esnek, kolay kullanımlı raporlama.
Performa: Raporlama ve analizlerinizi harita üzerinde alabilme, istatistiki tahminleme özelliği
Suxess: İnternet, intranet veya mobil ortamı kullanarak anlık raporlama ve anali

Post Author: admin